Essential Collection

Ultimate Wild Set
Ultimate Wild Set

Ultimate Wild Set

Първата ръчно рисувана колекция от REMINDARTВодени от силното желание да създадем нежно пространство за нашите мисли, бележки и задачи, ние сътворихме деликатния дизайн на този дескпад от първата ни р...

31.0

Wild Дескпад
Wild Дескпад

Wild Дескпад

Първата ръчно рисувана колекция от REMINDARTВодени от силното желание да създадем нежно пространство за нашите мисли, бележки и задачи, ние сътворихме деликатния дизайн на този дескпад от първата ни р...

7.9

Wild Ноутпад
Wild Ноутпад

Wild Ноутпад

Първата ръчно рисувана колекция от REMINDARTВодени от силното желание да създадем нежно пространство за нашите мисли, бележки и задачи, ние сътворихме деликатния дизайн на този ноутпад  от първат...

5.5

Wild Сет
Wild Сет

Wild Сет

Първата ръчно рисувана колекция от REMINDARTВодени от силното желание да създадем нежно пространство за нашите мисли, бележки и задачи, ние сътворихме деликатния дизайн на този дескпад от първата ни р...

22.3

Wild Сет с химикал
Wild Сет с химикал

Wild Сет с химикал

Първата ръчно рисувана колекция от REMINDARTВодени от силното желание да създадем нежно пространство за нашите мисли, бележки и задачи, ние сътворихме деликатния дизайн на този дескпад от първата ни р...

29.1

Тетрадка Wild Notes
Тетрадка Wild Notes

Тетрадка Wild Notes

Първата ръчно рисувана колекция от REMINDARTВодени от силното желание да създадем нежно пространство за нашите мисли и бележки, ние сътворихме деликатния дизайн на тази елегантна тетрадка. Ние твърдо ...

8.9